Ana sayfa / Hizmetlerimiz

PERSONEL VE BORDRO TAKİP HİZMETLERİ

4857 sayılı kanun ile birlikte, artık personel işlemleri de oldukça önem kazanmıştır. Bazı işletmelerde personel ve bordro işlemleri sıradan işlemler gibi düşünülmekte ve önem verilmemektedir. Personelin aylık puantaj hesaplarının tutulması, ücretli-ücretsiz izinlerin takibi, yıllık izinlerinin kaydının tutulması, işe giriş-çıkış işlemleri, hizmet akidleri, iç yönetmelikler, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri, işkura verilecek aylık raporlar, iş kazalarında uygulanacak prosüdürler, iab ler, Çalışma Bakanlığına yapılan bildirimler, aylık bildirgelerin internet ortamında verilmesi ve daha niceleri personel şubesinin görevleri arasında. Yeni iş kanununa göre bırakın personelin sicil dosyasını oluşturmayı, dosyasında bulunması gereken evrakların bir tanesinin bile eksik olması oldukça yüklü para cezalarına sebebiyet verebiliyor. Orta ölçekli ve küçük işletmelere, Personel müdürü, personel memuru, bordro tahakkuk elamanı gibi kadroları barındıran bir personel şubesi oluşturmaktansa, bu hizmeti, tüm sorumluluklarını karşı firmaya devrederek, dış kaynak kullanımı (outsource) ile çözümlemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.